10 ερωτήσεις και απαντήσεις για τον ΕΝΦΙΑ

Χωρίς αφορολόγητο όριο και σε όλα σχεδόν τα ακίνητα που κατέχουν τα φυσικά και τα νομικά πρόσωπα θα επιβληθεί φέτος ο Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ).

 1. Πότε επιβάλλεται ο ΕΝΦΙΑ;
  Επιβάλλεται στα ακίνητα που κατέχουν οι φορολογούμενοι την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους με πρώτη εφαρμογή την 1η Ιανουαρίου 2014.
  Ο φόρος επιβάλλεται σε όλα τα ακίνητα ανεξάρτητα αν πρόκειται για κτίσματα ή για εδαφικές επιφάνειες εντός ή εκτός σχεδίου
 2. Ο φόρος επιβαρύνει όλα τα ακίνητα;
  Ο φόρος επιβάλλεται σε όλα τα ακίνητα ανεξάρτητα αν πρόκειται για κτίσματα (σπίτια, καταστήματα κ.λπ.) ή για εδαφικές επιφάνειες (οικόπεδα, χωράφια, βοσκοτόπια κ.λπ.) εντός ή εκτός σχεδίου. Οσοι έχουν ακίνητα στο εξωτερικό δεν θα επιβαρυνθούν με τον νέο φόρο στην Ελλάδα.
 3. Ποιοι πληρώνουν τον νέο φόρο;
  Ο νέος φόρος επιβάλλεται στους ιδιοκτήτες που έχουν δικαιώματα επί των ακινήτων είτε είναι φυσικά είτε είναι νομικά πρόσωπα (εταιρείες κ.λπ.). Φορολογούνται όλα τα δικαιώματα επί των ακινήτων, όπως είναι η πλήρης κυριότητα, η επικαρπία, η ψιλή κυριότητα, το δικαίωμα οίκησης κ.λπ.
 4. Το πάρκινγκ στην πιλοτή φορολογείται;
  Οταν κάποιος έχει δικαίωμα αποκλειστικής χρήσης θέσης στάθμευσης υποχρεώνεται να πληρώσει φόρο και για αυτό το δικαίωμα. Ετσι θα πληρώσει φόρο για το πάρκινγκ στην πιλοτή αλλά και για το στεγασμένο πάρκινγκ (συνήθως είναι πάρκινγκ στο υπόγειο), είτε έχει χιλιοστά στο οικόπεδο είτε όχι. Σε περίπτωση συνιδιοκτησίας η πληρωμή γίνεται ανάλογα με το ποσοστό που κατέχει ο καθένας και το εμπράγματο δικαίωμα
 5. Οι βοηθητικοί χώροι φορολογούνται;
  Φορολογούνται κανονικά οι βοηθητικοί χώροι, όπως είναι οι αποθήκες, τα υπόγεια πάρκινγκ κ.λπ. Το ίδιο ισχύει και για τις πισίνες, είτε βρίσκονται σε μονοκατοικία και ανήκουν σε έναν ιδιοκτήτη είτε βρίσκονται σε πολυκατοικία και είναι κοινόκτητες, φορολογούνται κανονικά.
 6. Πώς υπολογίζεται ο ΕΝΦΙΑ;
  Ο ΕΝ.Φ.Ι.Α. διακρίνεται σε «κύριο» και «συμπληρωματικό». Κύριος φόρος θα υπολογίζεται για όλα τα δικαιώματα σε ακίνητα (κατοικίες και λοιπά κτίσματα, οικόπεδα, εκτός σχεδίου εκτάσεις γης). Ο «συμπληρωματικός» ΕΝ.Φ.Ι.Α. υπολογίζεται στην αξία των δικαιωμάτων της πλήρους κυριότητας, της ψιλής κυριότητας και της επικαρπίας επί κτισμάτων και εντός σχεδίων πόλεων οικοπέδων επιβάλλεται συμπληρωματικός ΕΝΦΙΑ. Επιβάλλεται και υπολογίζεται στο μέρος της συνολικής αξίας των δικαιωμάτων το οποίο υπερβαίνει τις 300.000 ευρώ, με συντελεστές που κλιμακώνονται από 0,1% έως 1%.
 7. Πώς φορολογούνται οι κατοικίες;
  Για τον υπολογισμό του φόρου στις περιπτώσεις των κατοικιών και των λοιπών κτισμάτων λαμβάνονται υπόψη οι εξής συντελεστές:• Βασικός Φόρος: Κυμαίνεται από 2 έως 13 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο ανάλογα με την τιμή ζώνης ανά τ.μ. που ισχύει στην περιοχή του ακινήτου.
  • Συντελεστής Παλαιότητας Κτίσματος: Κυμαίνεται από 0,6 για κτίσματα παλαιότητας άνω των 100 ετών έως 1,25 για κτίσματα παλαιότητας μερικών μηνών έως και 4 ετών
  • Συντελεστής Απομείωσης Επιφάνειας: Εφαρμόζεται στις περιπτώσεις ειδικών κτιρίων και κλιμακώνεται αντιστρόφως ανάλογα του αριθμού των τετραγωνικών μέτρων της συνολικής επιφάνειας των κύριων χώρων.
  • Συντελεστής Ορόφου: Προκύπτει με βάση τον όροφο στον οποίο βρίσκεται το κτίσμα. Δεν εφαρμόζεται στα ειδικά κτίρια και τις μονοκατοικίες.
  • Συντελεστής Μονοκατοικίας: Εφαρμόζεται συντελεστής 1,02.
  • Συντελεστής πρόσοψης: Κυμαίνεται από 1 έως 1,02, ανάλογα με τον αριθμό των προσόψεων του κτίσματος σε δρόμους. Ο συντελεστής αυτός εφαρμόζεται μόνο στους κύριους χώρους. Δεν εφαρμόζεται στα κτίρια ειδικών χρήσεων.
  • Συντελεστής Βοηθητικών Χώρων ο οποίος ορίζεται σε 0,1.
  • Συντελεστής Ημιτελών Κτισμάτων ο οποίος είναι ίσος με 0,4. Ο συντελεστής εφαρμόζεται για κάθε ημιτελές κτίσμα, το οποίο δεν ηλεκτροδοτείται και είναι κενό ή ηλεκτροδοτείται με «εργοταξιακό» ηλεκτρικό ρεύμα, δεν είχε ποτέ άλλη παροχή ρεύματος και παραμένει κενό.
  • Συντελεστής Ειδικών Κτιρίων (Σ.Ε.Κ.), ο οποίος ορίζεται σε 0,5. Δεν εφαρμόζεται όταν χρησιμοποιείται ο συντελεστής βοηθητικών χώρων. Για τα ειδικά κτίρια αγροτικής χρήσης, ο συντελεστής ειδικών κτιρίων και ο συντελεστής βοηθητικών χώρων ορίζεται σε μηδέν.
 8. Σε περίπτωση συνιδιοκτησίας στο ακίνητο πώς υπολογίζεται ο φόρος;
  Η πληρωμή γίνεται ανάλογα με το ποσοστό που κατέχει ο καθένας και το εμπράγματο δικαίωμα (πλήρη κυριότητα, ψιλή κυριότητα, επικαρπία).
 9. Αν το ακίνητο είναι επίδικο, ποιος πληρώνει τον φόρο; Αν είναι επίδικο το ακίνητο, υποχρεωμένος να πληρώσει τον φόρο είναι αυτός που νέμεται το ακίνητο.
 10. Ποια κτίσματα απαλλάσσονται από τον ΕΝΦΙΑ; Τα κτίσματα που προορίζονται για αγροτική χρήση (μαντριά, στάνες, στάβλοι, κοτέτσια, θερμοκήπια, χώροι αποθήκευσης προϊόντων φυτικής παραγωγής κ.λπ.)

 

ΕΝΦΙΑ-υπολογισμος-ενιαιος-φορος-ακινητων-ιδιοκτησιας

Ο υπολογισμός του ποσού

Ο κύριος Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων για τους κύριους χώρους κάθε κτίσματος ισούται με το γινόμενο που προκύπτει κατόπιν πολλαπλασιασμού του αριθμού των τετραγωνικών μέτρων της συνολικής επιφάνειας των κύριων χώρων του κτίσματος επί τον Βασικό Φόρο, επί τον Συντελεστή Παλαιότητας, επί τον Συντελεστή Ορόφου ή τον Συντελεστή Μονοκατοικίας και επί τον Συντελεστή Πρόσοψης.

Τι προβλέπεται για τα αγροτεμάχια που θα φορολογηθούν φέτος για πρώτη φορά.

Για πρώτη φορά οι φορολογούμενοι θα κληθούν να πληρώσουν φόρο για τα αγροτεμάχια που έχουν στην κατοχή τους, ενώ περισσότερους φόρους φέρνει ο ΕΝΦΙΑ για όσους κατέχουν οικόπεδα εντός σχεδίου ή οικισμού.

Πώς υπολογίζεται ο φόρος στα οικόπεδα;

Ανάλογα με την επιφάνειά του και τον συντελεστή φόρου, ο οποίος εξαρτάται από τη θέση που βρίσκεται το οικόπεδο.

Όταν στο οικόπεδο υπάρχει κατοικία, πώς υπολογίζεται ο φόρος;

Τότε επιβάλλεται φόρος για την κατοικία και επιπλέον φόρος για το αδόμητο τμήμα του οικόπεδου. Ειδικότερα, αν στο οικόπεδο υπάρχει κτίσμα, η επιφάνεια του οικοπέδου για την οποία επιβάλλεται ο κύριος φόρος του ΕΝΦΙΑ ισούται με το υπόλοιπο της συνολικής επιφάνειας, αφού αφαιρεθεί η επιφάνεια του οικοπέδου, η οποία αναλογεί στον συντελεστή αξιοποίησης του οικοπέδου, με βάση τη δόμηση η οποία έχει πραγματοποιηθεί στο οικόπεδο. Στην περίπτωση που το κτίσμα έχει ηλικία 100 ετών ή μεγαλύτερη, θεωρείται ότι ο συντελεστής αξιοποίησης οικοπέδου έχει εξαντληθεί.

Φορολογούνται όλα τα αγροτεμάχια;

Ο ΕΝΦΙΑ επιβάλλεται σε όλες τις εκτός σχεδίου εκτάσεις γης ανεξάρτητα αν καλλιεργούνται ή όχι. Ο βασικός φόρος ανέρχεται σε 1 ευρώ ανά στρέμμα. Από κει και πέρα, για τον υπολογισμό του τελικού φόρου λαμβάνονται υπόψη και διάφοροι άλλοι συντελεστές που αποτυπώνουν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε έκτασης, όπως ο Συντελεστής Θέσης, ο Συντελεστής Χρήσης, ο Συντελεστής Άρδευσης, ο Συντελεστής Απαλλοτρίωσης και ο Συντελεστής Κατοικίας. Σε περίπτωση ύπαρξης κατοικίας εντός της εδαφικής έκτασης, εφαρμόζεται Συντελεστής Κατοικίας (ΣΚ) ίσος με 5. Αν η κατοικία είναι η μοναδική για την οικογένεια του ιδιοκτήτη κι έχει επιφάνεια κύριων χώρων μικρότερη των 150 τετραγωνικών μέτρων, ο Συντελεστής Κατοικίας δεν εφαρμόζεται. Αν η εδαφική έκταση έχει επιφάνεια άνω των 10.000 τετραγωνικών μέτρων, ο Συντελεστής Κατοικίας εφαρμόζεται μέχρι και τα 10.000 τ.μ.

Φορολογικές υποχρεώσεις και δικαιώματα αγοραστή ακινήτου

 • Είναι υποχρεωμένος ο πωλητής να υποβάλει δήλωση Φόρου Μεταβίβασης Ακινήτου (ΦΜΑ) και να καταβάλει τον φόρο που προκύπτει. Υποβάλλεται από κοινού με τον πωλητή και πρέπει να έχει υπογραφεί και από τους δύο.
 • Ο αγοραστής δικαιούται να απαλλαγεί από τον φόρο μεταβίβασης εν μέρει ή εξ ολοκλήρου, εφόσον ικανοποιεί τις αντίστοιχες προϋποθέσεις.
 • Εάν ο συμβαλλόμενος διαφωνεί με το ύψος του φόρου μεταβίβασης, μπορείτε να προσφύγει στα Φορολογικά Δικαστήρια εντός 20 ημερών από την υποβολή της δήλωσης.
 • Η δήλωση υποβάλλεται από τον αγοραστή ή εκπρόσωπό του στο τμήμα Κεφαλαίου της ΔOY που υπάγεται το ακίνητο.
 • Τόσο ο αγοραστής όσο και ο πωλητής πρέπει να έχουν ΑΦΜ
 • Η δήλωση ΦΜΑ υποβάλλεται πριν την υπογραφή του συμβολαίου.
 • Ο ΦΜΑ καταβάλλεται μαζί με την υποβολή της σχετικής δήλωσης. Αν το ποσό του φόρου είναι μέχρι 880,41 Ευρώ, ο φόρος πρέπει να καταβληθεί σε μετρητά. Εάν το ποσό είναι μεγαλύτερο, πρέπει να καταβληθεί τραπεζική επιταγή.

 

ΕΝΦΙΑ-υπολογισμος-φορου

Έξοδα για αγοροπωλησία ακινήτου

Τα έξοδα για την αγοραπωλησία του ακινήτου σας, είναι:

 • Αμοιβή δικηγόρου: Η ελάχιστη προβλεπόμενη αμοιβή στον κώδικα περί δικηγόρων είναι η ακόλουθη: 1% μέχρι 44.020,54 Ευρώ και 0,5% για το υπερβάλλον. Επιπλέον 14,67 Ευρώ για αγορά ενσήμων. Η αμοιβή καταβάλλεται αυθημερόν κατά την υπογραφή του συμβολαίου και αποδίδεται στο δικηγορικό σύλλογο. Για αγοραπωλησία ακινήτου με αντικειμενική αξία ή οποιαδήποτε αναγραφόμενη αξία πάνω της αντικειμενικής για λόγους δανεισμού. Π.χ. για ακίνητο 100.000 Ευρώ θα πληρώσετε (440,20 + 279,90 + 14,67) Συνολικά 734,77 Ευρώ. Επιπλέον των ανωτέρω θα πληρώσετε για έξοδα ελέγχου των τίτλων και έξοδα μετεγγραφής στο υποθηκοφυλακείο.
 • Αμοιβή συμβολαιογράφου: Για την αγορά ακινήτου θα πληρώσετε 1,20% της αναγραφόμενης αξίας στο συμβόλαιο σας.
  Για γονική παροχή ή δωρεά θα πληρώσετε 1,2% συν 0,65%(για το ταμείο Νομικών) επί της αναγραφόμενης αξίας στο συμβόλαιο σας.
  Στην ανωτέρο αμοιβή δεν συμπεριλαμβάνεται το κόστος επικυρωμένων αντιγράφων συμβολαίων το οποίο είναι περίπου ανά φύλλο. Η δαπάνη για το ταμείο Νομικών επιβαρύνεται επίσης με ποσό περίπου 70 έως 90 Ευρώ για τα τρία αντίγραφα που συνοδεύουν το συμβόλαιο σας. Το πρώτο αντίγραφο το κρατάτε εσείς, το δεύτερο είναι για την μετεγγραφή στο υποθηκοφυλακείο και το τρίτο για την εφορία. Το αντίγραφο για την εφορία δεν απαιτείται να είναι επικυρωμένο. Σε περίπτωση δανείου απαιτείται ένα ακόμη επικυρωμένο αντίγραφο για την τράπεζα. Π.χ. για την αγορά ακινήτου με αναγραφόμενη αξία 100.000 Ευρώ θα πληρώσετε (1.200+80 Ευρώ) Συνολικά 1280 Ευρώ.
  Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι από το 1,20% που πληρώνετε στον συμβολαιογράφο το 85% είναι αμοιβή του, το 9% είναι εισφορά για το ταμείο νομικών και το 6% για το ταμείο ασφαλίσεως συμβολαιογράφων.
 • Αμοιβή κτηματομεσίτη: Για αγορά ή πώληση του ακινήτου σας θα πληρώσετε περίπου 2% επί της τελικής συμφωνημένης τιμής. Η πληρωμή του κτηματομεσίτη γίνεται με την υπογραφή οριστικού συμβολαίου ή κατά το ήμισυ με την υπογραφή του προσυμφώνου. Προσοχή: Συνεργαστείτε μόνο με τα νόμιμα κτηματομεσιτικά γραφεία που ελέγχονται από το Επαγγελματικό Επιμελητήριο για αποφυγή δυσάρεστων εκπλήξεων. Μην υπογράφετε περισσότερες από μία εντολές για το ίδιο ακίνητο. Οι υπεύθυνοι κτηματομεσίτες, μπορούν να σας εκπλήξουν ευχάριστα με τις ικανότητες διαπραγμάτευσης, μια και είναι οι καλύτεροι γνώστες της αγοράς ακινήτων. Εάν θέλετε να πουλήσετε το ακίνητό σας, αναθέστε το στο γραφείο μας και θα το προβάλλουμε με τον καλύτερο τρόπο, επιδιώκοντας το καλύτερο αποτέλεσμα για σας.

ΑΓΟΡΑ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ ΕΞ ΑΔΙΑΙΡΕΤΟΥ

Ο αγοραστής ενός οικοπέδου εξ αδιαιρέτου αποβλέπει συνήθως στο να συμμετέχει από κοινού με τους άλλους συνιδιοκτήτες στην ανοικοδόμηση του οικοπέδου και στο να αποκτήσει χωριστή κυριότητα σε ορισμένα από τα ακίνητα που θα κατασκευαστούν. Για την απόκτηση της χωριστής κυριότητας θα πρέπει να συσταθεί οριζόντια και κάθετη ιδιοκτησία με συμβολαιογραφική πράξη.

Θα πρέπει πρώτα να γίνει κατανοητή η σημασία των παρακάτω όρων:

 • Οικόπεδο. Είναι το τμήμα γης που βρίσκεται είτε μέσα σε εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο πόλης, κωμόπολης, χωριού, είτε μέσα στα όρια οικισμού χωρίς εγκεκριμένου σχέδιο.
 • Εξ’ αδιαιρέτου. Σημαίνει ότι τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις του καθενός καθορίζονται από το ποσοστό συνιδιοκτησίας που έχει στο ακίνητο.
 • Ανέγερση ακινήτου σε οικόπεδο. Για να ανεγερθεί ακίνητο σε ένα οικόπεδο, πρέπει να είναι άρτιο και οικοδομήσιμο σύμφωνα με το άρθρο 6 του Ν. 1577/85.
 • Οριζόντια ιδιοκτησία. Με τον όρο αυτό εννοούμε τον καθορισμό σε ξεχωριστές κυριότητες για τον κάθε συνιδιοκτήτη, όταν φυσικά πρόκειται για ακίνητο που αποτελείται συνήθως πλέον του ενός ορόφου, είτε επί του οικοπέδου, είτε επί του συνόλου των ακινήτων, είτε επί του σε έναν ή σε περισσοτέρους ορόφους και που εξυπηρετούν μια χρήση (π.χ. διαμέρισμα, γραφείο, κατάστημα κλπ.) και επιπλέον καθορίζεται ποσοστό συγκυριότητας στο οικόπεδο και στα κοινόχρηστα μέρη των ακινήτων.
 • Κάθετη ιδιοκτησία. Με τον όρο αυτό εννοούμε την εξ αδιαιρέτου συνιδιοκτησία σε ένα οικόπεδο, με δικαίωμα ανέγερσης περισσότερων ακινήτων σε αυτό, είτε σε επαφή είτε σε απόσταση μεταξύ τους. Κάθε συνιδιοκτήτης αποκτά αποκλειστική ιδιοκτησία είτε σε ένα από αυτά τα ακίνητα είτε και σε μέρος αυτών, ενώ αποκτά το δικαίωμα αποκλειστικής χρήσης του τμήματος του οικοπέδου στο οποίο θα ανεγερθεί το ακίνητο της αποκλειστικής κυριότητας του.

Πριν προχωρήσετε σε αγορά ποσοστού εξ αδιαιρέτου οικοπέδου ή οικοπέδου με ημιτελές κτίσμα, θα πρέπει να προσέξετε.

 1. Ότι υπάρχει συμβολαιογραφική πράξη σύστασης οριζόντιας ή κάθετης ιδιοκτησίας.
 2. Ότι απομένει ποσοστό κάλυψης και ποσοστό δόμησης και για την δική σας ιδιοκτησία.
 3. Ότι δεν έχουν τροποποιηθεί οι όροι δόμησης, με μείωση του συντελεστή δόμησης, με μείωση του επιτρεπόμενου ύψους, με μείωση του ποσοστού κάλυψης κλπ.
 4. Εφόσον πληρούνται και οι τρεις αυτές προϋποθέσεις, τότε μπορείτε να προχωρήσετε στην αγορά οριζόντιας ή κάθετης ιδιοκτησίας.
 5. Όταν πρόκειται για αγροτεμάχιο, θα πρέπει να έχετε υπόψη τα εξής: (Α) Ότι μπορεί να συσταθεί Οριζόντια ιδιοκτησία, εφόσον το αγροτεμάχιο αυτό έχει όρους δόμησης, (Β) Ότι δεν υπάρχει η δυνατότητα σύστασης Καθέτου ιδιοκτησίας, η οποία καταργήθηκε με τον Ν.2052/92, (Γ) Ότι υπάρχουν προβλήματα όταν το αγροτεμάχιο δεν προέρχεται από νόμιμη κατάτμηση, (Δ) Ότι εάν το αγροτεμάχιο αποτελεί μέρος μεγάλης κτηματικής περιουσίας του πωλητή στην ίδια περιοχή, θα πρέπει να εξεταστεί το ενδεχόμενο οφειλής σε χρήμα ή σε γη. Σε ακραίες περιπτώσεις είναι ενδεχόμενο να μην κτίζεται το αγροτεμάχιο αυτό, (Ε) Ότι πρέπει να γίνει έλεγχος στο Δασαρχείο μη τυχόν αποτελεί μέρος δασικής έκτασης και στην Αρχαιολογική Υπηρεσία.

Στα εκτός σχεδίου αγροτεμάχια επιβάλλεται να γίνεται έλεγχος, αφενός των όρων δόμησης και αφετέρου της νομιμότητας των τίτλων.

Ένα από τα πιο συνηθισμένα προβλήματα είναι η εξάντληση του επιτρεπόμενου ποσοστού δόμησης από τους άλλους συνιδιοκτήτες. Η κατάσταση αυτή δημιουργεί ακόμη περισσότερες αυθαιρεσίες, στις οποίες καταφεύγει αναγκαστικά πλέον εκείνος από τους συνιδιοκτήτες, ο οποίος έμεινε χωρίς περιθώρια δόμησης. Διαφορετικά δεν θα κτίσει καθόλου.

Σε ελέγχους της Πολεοδομίας ανά την Ελλάδα, ο μεγαλύτερος αριθμός αυθαίρετων κτισμάτων και προσθηκών, έχει διαπιστωθεί σε κτίσματα που ανεγέρθηκαν σε οικόπεδα εκτός σχεδίου, με συνιδιοκτησία εξ αδιαιρέτου.

Γνωρίζοντας όλα τα παραπάνω θα πρέπει λοιπόν να κάνετε τους ανάλογους ελέγχους όπως ενδεικτικά το γραφείο μας αναφέρει παρακάτω:

 • Θα αναζητήσετε την αρχική πράξη σύστασης, στην οποία θα πρέπει να είναι προσαρτημένο το τοπογραφικό διάγραμμα.
 • Θα ελέγξετε στην πράξη σύστασης να αναφέρονται τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις τόσο των ιδιοκτητών που έχουν κτίσει όσο και εκείνων που δεν έχουν ακόμη ξεκινήσει να κτίζουν.
 • Θα ελέγξετε στην κάθετη ιδιοκτησία να αποτυπώνονται καθαρά στο διάγραμμα κάλυψης του οικοπέδου, τα δύο ή περισσότερα τμήματα του όλου οικοπέδου, με το νοητό όριο που χωρίζει το καθένα από τα άλλα και πόσο είναι το ποσοστό κάλυψης για το σύνολο του οικοπέδου και για το κάθε κομμάτι ξεχωριστά, καθώς επίσης και ο συντελεστής δόμησης του συνόλου και του κάθε τμήματος ξεχωριστά.
 • Θα πρέπει να ερευνηθεί αν το οικόπεδο είναι δεσμευμένο από τον Δήμο ή αν είναι προσημειωμένο στο Υποθηκοφυλακείο ή αν υπάρχει πρόβλημα με αρχαιολογικά ευρήματα σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά.

Εκτίμηση ακινήτου

Τις περισσότερες φορές οι ιδιοκτήτες ενός ακινήτου τείνουν για συναισθηματικούς λόγους να υπερεκτιμούν αρχικά την αξία του ακινήτου τους. Πρέπει να γνωρίζετε ότι οι ενδιαφερόμενοι για το ακίνητο σας αγοραστές δεν είναι συναισθηματικά συνδεδεμένοι μαζί του όπως εσείς, αλλά αγοράζουν, συγκρίνοντάς το με άλλα διαθέσιμα προς πώληση ακίνητα της περιοχής.

Τα συνήθη ερωτήματα που τίθενται από κάποιον που αποφασίζει να πουλήσει το ακίνητό του, είναι: πόσο κοστίζει το ακίνητο μου; Το δίνω σε καλή τιμή, ή θα χάσω χρήματα; Μήπως το υπερτιμώ και καθυστερήσει η πώλησης του;

Η εκτίμηση ακινήτων είναι μία υπηρεσία που συνήθως χρησιμοποιούν, τράπεζες, μεγάλες εταιρείες και ιδιώτες για να εκτιμήσουν τα περιουσιακά στοιχεία τους, έχοντας σαν στόχο την πώληση, δανειοδότηση ή και υποθήκη του. Η εκτίμηση κοστίζει λίγο, αλλά η γνώση των τιμών αποδίδει στο μέλλον!

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ

 1. Τοπογραφικό διάγραμμα
 2. Αντίγραφο συμβολαίου
 3. Κατόψεις κτηρίων
 4. Έντυπο οικοδομικής άδειας
 5. Αυτοψία και φωτογράφηση εκτιμητή του γραφείου μας
 6. Μεσιτική Εντολή Αγοραστή για την αγορά ή Ενοικίαση ακινήτου

 

katoikonkgi-logo-smallΠηγή: Το παραπάνω κείμενο μας προσέφερε η κα Τσελέντη Μαρία, ιδιοκτήτρια του μεσιτικού γραφείου ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ & ΓΗ. Το γραφείο δραστηριοποιείται στην περιοχή της Αθήνας, με έδρα στην Κυψέλη.

ΑΠΑΝΤΗΣΤΕ ΣΤΟ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΣΧΟΛΙΟ

Your email address will not be published. Required fields are marked *